Sistem esZgrada od sada u sebi sadrži dve usluge: esUpravnik i moja esZgrada.

Portal za upravnike zgrada ,,esUpravnik” će biti dostupan svim zgradama članicama projekta počev od 10. Aprila 2020. godine, a obuke za korišćenje istog će se održavati u narednim nedeljama sa krajem 14. Maja.

Portal za stanare zgrada ,,moja esZgrada” će biti dostupan stanarima svih zgrada članica projekta počev od 15. Maja 2020. godine, a obuke za korišćenje istog će se održavati u narednim nedeljama sa krajem 31. Juna.

Adresa na kojoj će se portal za upravnike ,,esUpravnik” je upravnik.eszgrada.rs

Adresa na kojoj će se portal za stanare ,,moja esZgrada” je moja.eszgrada.rs

Categories:

Tags:

Comments are closed