esZgrada tim je izuzetno zadovoljan procesom BETA testiranja veb sistema ,,esZgrada” koji čine portali esUpravnik – portal za upravnike stambenih zajednica i moja esZgrada – portal za stanare zgrada koje su deo istoimenog sistema.

Dosadašnja tarifa za korišćenje esZgrada sistema je iznosila 15 dinara po posebnom delu zgrade, mesečno.

Nova tarifa za korišćenje esZgrada sistema iznosi:

  • Za zgrade sa samostalnim upravnicima: 0 dinara mesečno
  • Za zgrade sa profesionalnim upravnicima: 0 dinara mesečno

U sistemu su napravljene, ili će tek biti, neke promene i to:

  • Ukinut je esDisk – veb disk za online dokumentaciju ugovora, dokumenata i ostalih skeniranih primeraka pravih dokumenata
  • Ukinut je odeljak za ugovore i fakture
  • Dodate su reklame (koje su postavljene na način da ne remete rad i korišćenje sistema)
  • Privremeno je obustavljen rad naplatnog sistema

U nekom trenutku ćemo možda ukinuti ove promene i sistem vratimo na staro dok će sistem ostati besplatan.

U svakom trenutku možete da se registrujete besplatno na portalu esUpravnik

Categories:

Comments are closed