esZgrada tim je izuzetno zadovoljan procesom BETA testiranja veb sistema ,,esZgrada” koji čine portali esUpravnik – […]
esZgrada je uspešno prošla BETA testing period u kom su otklonjene sve greške i unapređeno korisničko […]
esZgrada logo
esZgrada sistem je sada dostupan u BETA probnoj verziji! BETA verzija sada dostupna.