Dobrodošli u esUpravnik!

Ovi uslovi opisuju pravila i propise za korišćenje veb lokacije esZgrada koja se nalazi na https://upravnik.esZgrada.rs. Pristupanjem ovom veb mestu pretpostavljamo da prihvatate ove uslove i odredbe. Ne nastavljajte da koristite portal esUpravnik ako se ne slažete sa svim odredbama i uslovima navedenim na ovoj stranici. Sledeća terminologija se odnosi na ove Uslove i odredbe, Izjavu o privatnosti i Obaveštenje o odricanju odgovornosti i sve ugovore: „Klijent“, „Vi“ i „Vaš“ odnosi se na vas, osobu koja se prijavljuje na ovu veb stranicu i u skladu sa uslovima i odredbama Kompanije. “Kompanija”, “Sebi”, “Mi”, “Naši” i “Mi” odnosi se na našu Kompaniju. „Stranka“, „Stranke“ ili „Mi“ odnosi se i na Klijenta i na nas same. Svi uslovi se odnose na ponudu, prihvatanje i razmatranje plaćanja neophodnih za sprovođenje procesa naše pomoći Klijentu na najprikladniji način u izričito svrhu zadovoljenja potreba Klijenta u pogledu pružanja navedenih usluga Kompanije, u skladu sa i podleže važećem zakonu Srbije. Svaka upotreba gornje terminologije ili drugih reči u jednini, množini, pisanju velikih slova i / ili on / ona ili oni, uzimaju se kao zamenljive i stoga se odnose na istu.

Kolačići

Primenjujemo upotrebu kolačića. Pristupanjem esUpravniku pristali ste na upotrebu kolačića u skladu sa Politikom privatnosti esZgrade. Većina interaktivnih veb lokacija koristi kolačiće kako bismo dobili podatke korisnika o svakoj poseti. Kolačiće koristi naša veb lokacija kako bi omogućila funkcionalnost određenih oblasti kako bi olakšala ljudima koji posećuju našu veb stranicu. Neki od naših partnera / oglašivača mogu takođe koristiti kolačiće.

Licenca

Ako nije drugačije navedeno, esZgrada i / ili njeni davaoci licence poseduju prava intelektualne svojine na svim materijalima na esUpravniku. Sva prava intelektualne svojine su zadržana. Ovom pristupu možete pristupiti od esUpravnika za sopstvenu ličnu upotrebu podložnim ograničenjima postavljenim u ovim uslovima i odredbama.

Nije Vam dozvoljeno:

  • Ponovno objavljivanje materijala sa portala esUpravnik, Prodaja, iznajmljivanje ili podlicenca materijala od esZgrade
  • Reprodukovanje, dupliranje ili kopiranje materijal iz esUpravnika
  • Redistribuiranje sadržaja sa esUpravnika

Ovaj sporazum započinje na dan ovog sporazuma. Delovi ove veb stranice pružaju korisnicima mogućnost da postave i razmenjuju mišljenja i informacije u određenim delovima veb stranice. esZgrada ne filtrira, uređuje, ne objavljuje ili pregledava komentare pre njihovog prisustva na veb lokaciji. Komentari ne odražavaju stavove i mišljenja esZgrade, njenih agenata i / ili povezanih lica. Komentari odražavaju stavove i mišljenja osobe koja objavljuje svoje stavove i mišljenja. U meri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonima, esZgrada neće biti odgovorna za komentare niti za bilo kakvu odgovornost, štetu ili troškove prouzrokovane i / ili pretrpljene kao rezultat svake upotrebe i / ili objavljivanja i / ili pojavljivanja komentara na ovom veb sajt. esZgrada zadržava pravo da nadgleda sve komentare i uklanja sve komentare koji se mogu smatrati neprikladnim, uvredljivim ili uzrokuju kršenje ovih Uslova i odredbi.

Garantujete i zastupate sledeće:

  • Imate pravo da komentare objavite na našoj veb stranici i imate sve potrebne licence i saglasnosti za to;
  • Komentari ne zadiru ni u kakvo pravo intelektualne svojine, uključujući bez ograničenja autorska prava, patent ili zaštitni znak bilo koje treće strane;
  • Komentari ne sadrže nikakav klevetnički, uvredljiv, nepristojan ili na drugi način nezakonit materijal koji predstavlja invaziju na privatnost
  • Komentari se neće koristiti za traženje ili promociju poslovanja ili običaja ili predstavljanje komercijalnih aktivnosti ili nezakonitih aktivnosti.

Ovim dodeljujete esZgradi neekskluzivnu licencu za upotrebu, reprodukciju, uređivanje i ovlašćenje drugih da koriste, reprodukuju i uređuju bilo koji vaš komentar u bilo kojem obliku, formatu ili mediju. Hiperveza do našeg sadržaja Sledeće organizacije mogu se povezati na našu veb stranicu bez prethodnog pismenog odobrenja: Vladine agencije; Pretraživači; Novinske organizacije; Distributeri direktorija na mreži mogu se povezivati sa našom veb lokacijom na isti način kao i hiperveze do veb lokacija drugih preduzeća na spisku; i Akreditovana preduzeća širom sistema, osim prikupljanja neprofitnih organizacija, dobrotvornih tržnih centara i dobrotvornih grupa za prikupljanje sredstava koje možda neće imati hipervezu do naše veb stranice. Ove organizacije mogu da vode do naše početne stranice, publikacija ili drugih informacija o veb lokaciji, pod uslovom da veza: (a) ni na koji način ne vara; (b) ne podrazumeva sponzorstvo, odobravanje ili odobrenje povezujuće strane i njenih proizvoda i / ili usluga; i (c) uklapa se u kontekst stranice povezivača. Možemo razmotriti i odobriti druge zahteve za povezivanje sledećih vrsta organizacija: opštepoznati izvori potrošačkih i / ili poslovnih informacija; dot.com sajtovi zajednice; udruženja ili druge grupe koje predstavljaju dobrotvorne organizacije; distributeri imenika na mreži; internet portali; računovodstvene, pravne i konsultantske firme; i obrazovne ustanove i trgovinska udruženja. Odobrićemo zahteve za povezivanje od ovih organizacija ako odlučimo da: (a) veza ne bi dovela do toga da izgledamo nepovoljno prema sebi ili prema našem akreditovanom preduzeću; (b) organizacija nema negativne podatke o nama; (c) korist koju imamo od vidljivosti hiperveze nadoknađuje odsustvo esZgrada; i (d) veza je u kontekstu opštih informacija o resursima. Ove organizacije mogu se povezati na našu početnu stranicu sve dok ta veza: (a) ni na koji način nije varljiva; (b) ne podrazumeva sponzorstvo, odobravanje ili odobrenje povezivačke strane i njenih proizvoda ili usluga; i (c) uklapa se u kontekst stranice povezivača. Ako ste jedna od organizacija navedenih u paragrafu 2 gore i želite da se povežete sa našom veb lokacijom, morate nas o tome obavestiti slanjem e-maila na esZgrada. Uključite svoje ime, ime svoje organizacije, podatke za kontakt kao i URL vaše veb lokacije, spisak svih URL adresa sa kojih nameravate da se povežete na našu veb lokaciju i spisak URL adresa na našoj veb lokaciji na koje želite da link. Sačekajte 2-3 nedelje za odgovor. Odobrene organizacije mogu hipervezu do naše veb stranice kako sledi: Korišćenjem našeg korporativnog imena; ili Korišćenjem jedinstvenog lokatora resursa koji je povezan sa; ili Korišćenjem bilo kojeg drugog opisa veb lokacije vezan za to ima smisla u kontekstu i formatu sadržaja na veb lokaciji stranke. Neće se koristiti logotip esZgrada ili drugi umetnički radovi za povezivanje ako nema ugovora o licenci za zaštitni znak. iFrames Bez prethodnog odobrenja i pismenog odobrenja ne možete stvarati okvire oko naših veb stranica koji na bilo koji način menjaju vizuelnu prezentaciju ili izgled naše veb stranice. Odgovornost za sadržaj Nećemo biti odgovorni za bilo koji sadržaj koji se pojavljuje na vašoj veb lokaciji. Pristajete da nas zaštitite i zaštitite od svih potraživanja koja se pojavljuju na vašoj veb lokaciji. Nijedna veza ne bi trebalo da se pojavljuje na bilo kojoj veb lokaciji koja se može protumačiti kao kleveta, nepristojno ili kriminalno ili koja krši, na drugi način krši ili zagovara kršenje ili drugo kršenje bilo kojih prava trećih lica. Vaša privatnost Molimo pročitajte Politiku privatnosti Rezervacija prava Pridržavamo pravo da zahtevamo da uklonite sve veze ili bilo koju određenu vezu na našu veb lokaciju. Odobravate da na zahtev odmah uklonite sve veze do naše veb stranice. Takođe zadržavamo pravo da usvojimo ove uslove i odredbe i to je politika povezivanja u bilo kom trenutku. Neprekidnim povezivanjem sa našom veb lokacijom pristajete na obavezu i poštovanje ovih odredbi i uslova povezivanja. Uklanjanje veza sa naše veb stranice Ako na bilo kojoj osnovi pronađete bilo koji link na našoj veb lokaciji koji je uvredljiv, slobodno nas kontaktirajte i informišite nas bilo kada. Razmotrićemo zahteve za uklanjanje veza, ali nismo dužni ili odgovoriti direktno vama. Ne garantujemo da su informacije na ovoj veb stranici tačne, ne garantujemo njihovu potpunost ili tačnost; niti obećavamo da ćemo obezbediti da veb lokacija ostane dostupna ili da se materijal na veb lokaciji ažurira. Izjava o odricanju odgovornosti U najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom isključujemo sva zastupstva, garancije i uslove koji se odnose na našu veb stranicu i upotrebu ove veb stranice. Ništa u ovom odricanju odgovornosti neće: ograničite ili isključite našu ili vašu odgovornost za smrt ili telesne povrede; ograničiti ili isključiti našu ili vašu odgovornost za prevaru ili lažno predstavljanje; ograničiti bilo koju od naših ili vaših obaveza na bilo koji način koji nije dozvoljen važećim zakonom; ili izuzmite bilo koju od naših ili vaših obaveza koje možda neće biti isključene prema važećem zakonu. Ograničenja i zabrane odgovornosti postavljene u ovom odeljku i drugde u ovom odricanju odgovornosti: (a) podležu prethodnom stavu; i (b) uređuju sve obaveze koje proizilaze iz izjave o odricanju odgovornosti, uključujući obaveze koje proizlaze iz ugovora, deliktom i zbog kršenja zakonske obaveze. Sve dok se veb lokacija i informacije i usluge na veb lokaciji pružaju besplatno, nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje prirode.