esZgrada je projekat SID Grupe.

U SID Grupi verujemo da su Vaši podaci dragoceni i zato ih čuvamo najbolje moguće.

U daljem tekstu ćete saznati:

  • Kako čuvamo Vaše podatke
  • Gde čuvamo Vaše podatke
  • Ko sve ima pristup Vašim podacima
  • Kako prikupljamo Vaše podatke
  • Kako obrađujemo Vaše podatke
  • Da li su Vaši podaci bezbedni
  • Šta je najgore što može da se dogodi
  • Šta ako se najgore dogodi
  • Šta Vi možete da uradite kako bi bili zaštićeniji
  • Kako izgleda anketni list zgrada članica projekta i sistema esZgrada

Kako čuvamo Vaše podatke

Vaši podaci se čuvaju u skladu sa Zakonom o obradi podataka o ličnosti (“Službeni glasnik Republike Srbije” broj 87/2018). Čuvaju se na zaštićenom serveru, u centralizovanoj bazi podataka našeg sistema.

Gde čuvamo Vaše podatke

Vaši podaci se čuvaju na bezbednom serveru u akreditovanom data centru (TIER 3 nivo zaštite). Data centar zadovoljava ISO 27001 standard bezbednosti podataka u data centrima. Data centar se nalazi na teritoriji Beograda.

Hosting provajder kod kog čuvamo Vaše podatke je: SBB Solutions – SBB Hosting (SBB d.o.o. Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 19 – 11000 Beograd).

Ko sve ima pristup Vašim podacima

Upravnik stambene zajednice ima pristup svim podacima koje ste mu pružili pri popunjavanju kontakt formulara “Vaši kontakt podaci” i pri registraciji na portal “moja esZgrada”.

Članovi stambene zajednice (stanari zgrade) imaju pristup Vašem imenu, prezimenu i broju posebnog dela (podaci su dostupni stanarima putem stanarskog portala u sekciji “moj Komšiluk”.

Agenti podrške imaju ograničen pristup Vašim podacima i dozvole za pregled istih im se izdaju po potrebi (kada Vi ili Vaš upravnik pozovu korisnički servis ili ga kontaktiraju putem elektronske pošte.

Članovi SID Grupe nemaju direktan pristup Vašim podacima niti smeju da ih pregledaju bez Vaše eksplicitne dozvole, koju Vam mi nikada nećemo zatražiti jer su Vaši podaci samo Vaši.

Uz odgovarajući sudski nalog ćemo podeliti sve tražene podatke sa nadležnim organima vlasti.

Kako prikupljamo Vaše podatke

U skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada (“Službeni glasnik Republike Srbije” broj 104/16) Upravnik stambene zajednice je u obavezi da prikupi Vaše lične i kontakt podatke. Upravnik prikuplja Vaše podatke putem anketnog lista “Vaši kontakt podaci”. Upravnik ove podatke unosi u centralizovanu bazu podataka našeg sistema. Takođe prikupljamo Vašu email adresu pri finalizovanju registracije na portal “moja esZgrada”.

Kako obrađujemo Vaše podatke

SID Grupa i esZgrada sistem ne obrađuju Vaše podatke za sopstvene potrebe.

Vaš upravnik i stambena zajednica mogu obrađivati i koristiti Vaše podatke za svoje potrebe (vođenje evidencije pristustva sednicama, vođenje elektronskog spiska vlasnika i stanara, statistika, naplata usluga, …).

Da li su Vaši podaci bezbedni

Dajemo sve od sebe da Vaši podaci budu bezbedni. Zbog toga smo odabrali hosting provajdera koji ispunjava najviše kriterijume bezbednosti i zaštitili podatke u bazi podataka. Niko ne može da garantuje 100% zaštitu Vaših podataka.

Šta je najgore što može da se dogodi

U najgorem slučaju Vaši podaci mogu da dospeju u ruke sajber-kriminalaca u slučaju nezakonitog proboja u bazu podataka. Trudimo se da se ovo ne desi.

Šta ako se najgore dogodi

U slučaju da se ovo desi proboj će odmah biti prijavljen odeljenju za sajber kriminal Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. U slučaju da se bilo kakav proboj zaista dogodi MUP i Vi ćete biti prvi koji saznaju.

Šta Vi možete da uradite da bi bili zaštićeniji

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada Republike Srbije nalaže da Upravnik od Vas mora da prikupi lične podatke i da o njima vodi evidenciju, uključujući i Vaš JMBG – tu nastupa Zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji Vam daje mogućnost da se pismeno izjasnite o tome da ne želite da svoj JMBG podelite sa Upravnikom i Stambenom zajednicom.

Kako izgleda anketni list zgrada članica projekta i sistema esZgrada